Industry Zone

Industry Zone to przestrzeń tworzona z myślą o profesjonalistach z branży filmowej. Jest to miejsce przeznaczone na spotkania i debaty, pozwalające twórcom, dystrybutorom, krytykom, dziennikarzom i animatorom kultury na wymianę myśli, doświadczeń czy formy ekspresji artystycznej. To także przestrzeń warsztatowa, skierowana w szczególności do przyszłych adeptów sztuki filmowej i praktyków z dziedziny kultury.

Kierując się sukcesem i szerokim zainteresowaniem z poprzedniego roku, już po raz drugi w ramach sekcji odbędzie się SEFF Media Forum, związane tym razem z praktyką dziennikarską w dobie nowych mediów i przemian kulturowych. Po raz kolejny zrealizowany zostanie skierowany do studentów polsko-niemiecki projekt wymiany artystycznej, odbędzie się również spotkanie z mistrzem w ramach punktu Masterclass.

Spotkania w ramach tej sekcji dają niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy, horyzontów i formy artystycznej.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: