Idea

 
 
 
 

Szczecin European Film Festival (SEFF), więcej niż festiwal filmów dokumentalnych.

Szczecin European Film Festival to wydarzenie filmowe, forum spotkań i kooperacji w sferze filmu bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej.
 
Organizatorem Szczecin European Film Festival jest Stowarzyszenie OFFicyna. Program festiwalu realizowany jest w partnerstwie z polsko-niemiecką siecią organizatorów i prezentowany w Szczecinie/Polska oraz w kilku miejscowościach w Polsce i Niemczech.
 
Profil Szczecin European Film Festival odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań festiwalu stoi formalne przekraczanie granic odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które otwiera nowe perspektywy. Spektrum to uzupełnione jest obszernym programem towarzyszącym. Paleta sięga od klasyków filmu dokumentalnego aż po nowoczesne eksperymenty z obrazem i dźwiękiem.
 
Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę naszego festiwalu stanowią dyskusje z udziałem twórców filmowych. 
Filmy pokazywane na festiwalu są wybierane przez polsko-niemiecką komisję programową.
Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe jury.
 
"Naszym gościom i widzom życzymy twórczego święta filmowego w Szczecinie!"
 
Bartosz Wójcik – polski dyrektor festiwalu
Claudia Dietrich – niemiecka dyrektor festiwalu
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: