Electronic News – DEKRA Hochschule für Medien

Electronic News to interdyscyplinarny i interkulturowy projekt z zakresu edukacji nowych mediów, realizowany we współpracy z DEKRA Hochschule für Medien w Berlinie, Akademią Sztuki w Szczecinie i Uniwersytetem Szczecińskim. Studenci i wykładowcy opisują na bieżąco wydarzenia mające miejsce podczas Szczecin European Film Festival ’16 oraz dokumentują je w mediach internetowych. Projekt obejmuje wszystkie etapy tworzenia „electronic news”: research, redakcję, produkcję, postprodukcję i emisję. Efektem współpracy są codzienne relacje, wywiady, minireportaże i recenzje publikowane w formie live blogu, administrowanego przez profesjonalistów. Uczestnicząca w tym projekcie młodzież w praktyczny sposób współtworzy wydarzenia festiwalowe, rozwijając umiejętności kooperacji w międzynarodowym gronie. Biorą oni udział w dyskusjach dotyczących miejsca nowych mediów we współczesnym świecie, poznają sposoby pracy dziennikarskiej w redakcji online, a także współorganizują rozmowy z filmowcami i fachowcami. Tym samym europejski festiwal filmowy staje się „praktycznym laboratorium kulturowym”. Międzynarodowa formuła projektu, obejmująca uczestników z Polski i Niemiec, w zestawieniu z dużą różnorodnością podejmowanych tematów (najnowsze filmy poruszające ważne aktualne tematy) stanowi idealne podłoże dla kształtowania dialogu międzykulturowego.

Partnerem programu Electronic News jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Sztuki w Szczecinie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

   

 

Rolf Teigler

Urodzony w 1957 roku. Ukończył Deutsche Film und Fernsehakademie w Berlinie. Przez wiele lat pracował jako autor, reżyser i producent filmów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych oraz reklam. W wielu szkołach filmowych prowadzi zajęcia z pisania scenariuszy i reżyserii. Od 2012 roku jest odpowiedzialny za studia licencjackie na kierunku telewizja i film w DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie. Do jego głównych zainteresowań należy odnajdywanie nowych i innowacyjnych form narracji w zdigitalizowanym świecie filmowym.

 

Klaus Dörries

Klaus Dörries urodził się w Düsseldorfie, studiował na Universität der Künste w Berlinie. Pracuje jako niezależny wydawca oraz reżyser, a także docent na DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie na Wydziale Montażu i Postprodukcji oraz Historii Filmu. Jest także autorem tekstów dla Redakcji Kulturalnej Rias-TV.

 

DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences to berliński uniwersytet oferujący trzy ścieżki edukacyjne: telewizja i film, emisja i dziennikarstwo internetowe oraz zarządzanie mediami. Wszyscy studenci kończąc szkołę, uzyskują dyplom licencjacki. Od niedawna uniwersytet oferuję również studia magisterskie na kierunkach telewizja i kultura filmowa oraz zarządzanie mediami i komunikacją. Kadra profesorska jest głęboko związana z przemysłem medialnym, studenci mogą więc korzystać z jej osobistych sieci kontaktów, doświadczenia i znajomości tej branży. DEKRA Hochschule für Medien wymaga od swoich studentów i kadry wysokiej etyki pracy, zaangażowania i dodatkowych aktywności, co umożliwia rozwój swojego potencjału, talentu i osobowości. Partnerami szkoły są instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, wytwórnie filmowe, a także stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawnictwa.

 

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja założona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Zajmuje się dofinansowywaniem i merytorycznym wsparciem spotkań młodych Polaków i Niemców. Jako jedyna instytucja w Polsce posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Jej działalność jest finansowana z wkładów członkowskich obu rządów. Wspiera projekty wymiany szkolnej i pozaszkolnej z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec, ale też z innego, trzeciego kraju. Poza tym wydaje publikacje i oferuje szkolenia, konferencje i inne programy dla organizatorów spotkań młodzieży. Jednym z priorytetów tematycznych organizacji jest historia i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przez ponad 20 lat PNWM wsparła ponad 65 tysięcy projektów młodzieżowych, w których wzięło udział ponad 2,5 miliona uczestników z Polski i Niemiec.

 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: