Wspólne Granice

Współczesne kino niejednokrotnie podejmuje tematy tożsamościowe i historyczne. Podobnie SEFF, jako festiwal transgraniczny, ukierunkowany jest na kwestie dotyczące różnorodności, tożsamości i obyczajowości kultur i narodowości związanych ze sobą wspólną historią i terytorium. Wspólne Granice eksplorują zagadnienia i definicje związane z pojęciem „granicy”, zarówno w dosłownym, jak i metaforycznym jej znaczeniu. „Granica” rozumiana jest tu zatem w szerszym kontekście, nie tylko jako linia oddzielająca dany obszar, ale także jako przestrzeń współdzielona przez różne narodowości. Tegoroczna edycja eksploruje przede wszystkim temat wspólnej historii łączącej kultury, a także granice ludzkiej pamięci. Podejmuje kwestię „wielkiej” historii powiązanej nierozerwalnie z osobistymi doświadczeniami przedstawianych tu filmowych bohaterów.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: