Jury Zachodniopomorskich Shortów

Marek Fiałek

Studiował filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1995 roku wyjechał na semestr do Niemiec i został tam do dziś. Obronił pracę magisterską na temat Mistrza Eckharta i doktorat na temat berlińskiej bohemy końca XIX wieku. Po pobytach w Hanowerze, Poczdamie, Berlinie i Bambergu osiedlił się na Pomorzu, skąd pochodzi. Współorganizator festiwalu polenmARkT i letnich szkół Ukrainicum i Polonicum, lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Greifswaldzie, koordynator projektu „Język polski od przedszkola do matury” w niemieckich szkołach na pograniczu, autor niemieckojęzycznych opracowań m.in. o berlińskiej bohemie, Stanisławie Przybyszewskim czy Alfredzie Mombercie, zapomnianym niemieckim poecie żydowskiego pochodzenia.

 

Damian Romaniak

Filmoznawca, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, animator kultury filmowej, krytyk filmowy, publicysta, wykładowca. Gospodarz cyklu „Kino Konesera” w szczecińskich multipleksach Helios, prowadził również Akademicki Klub Filmowy „Cyklino”; autor artykułów z zakresu filmu oraz literatury. Współredaktor i współautor naukowego tomu „Język, literatura i kultura – razem czy osobno?”. Współpracuje z kwartalnikiem literacko-kulturalnym „eleWator”, Onet.Film oraz portalem Horror Online. Obecnie jest współgospodarzem DKF-u Konfrontacje w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: